Kunderna uppskattar kvalitet och hållbarhet

Den senaste kundundersökningen från Alucar gjordes under mässan Logistiikka-Kuljetus i Helsingfors år 2015. På enkäten svarade 155 timmerchaufförer och företagare i branschen. Hela 98 procent av kunderna var nöjda med Alucars produkter.
– Siffran är den samma som året innan, och vi är förstås väldigt glada över erkännandet, säger exportchef Virpi Hattula som har ansvarat för undersökningen.

93% anser att Alucars produkter håller hög kvalitet

Alucar fick utmärkta vitsord på följande påståenden: personalen är lätt att få tag på, servicen är snabb, personalen kan lösa problem och reklamationer sköts bra. I enkäten ingick också frågor om man kan lita på Alucar och om företaget är innovativt.
– Vi kan inte vara annat än väldigt tacksamma över svaren, för på en skala från 1-5 så sjönk medelvitsordet inte under 4 på något område, säger Hattula.

92% anser att Alucars produkter är hållbara

De svarande tillfrågades enligt vilka kriterier de hade valt Alucars produkter och tjänster. Framförallt uppskattade kunderna att produkterna är utvecklade uttryckligen för timmertransporter. Fina poäng blev det också för korta leveranstider, hög kvalitet och förhållandet mellan pris och kvalitet. Kunder lyfte framförallt fram följande faktorer gällande Alucars produkter:

  • Lätt egenvikt, stor volym
  • Håller trots hård användning, lätt att reparera
  • Lätt att montera, servicevänlig
  • Bra finish, hållbarhet
  • Lätt att få tag på reservdelar

87% skulle rekommendera Alucars produkter

Det fanns också en del saker som kunderna gärna ser att Alucar utvecklar i framtiden. Framförallt produktutvecklingen värdesätts:

  • Mera smarta innovationer
  • Större utbud av olika bankar
  • Möjligast lite överflödiga ”rännor” så att utrustningen är lätt att tvätta och hålla ren
  • Monteringsbankar och reservdelar borde säljas också i mellersta och östra Finland

84% säger sig få snabb service från Alucar

Enligt Hattula gick man den här gången också i detalj in på några produkter i undersökningen. Till exempel framstammen upplevs som snyggt och lätt. Vindskyddet kunde däremot vara mindre.
– En lösning på problemet är våra perforerade övre paneler för framstammar, tipsar Hattula.