Alucar växer i Polen

–  Kunderna gillar framförallt att Alucars produkter är hållbara och estetiskt utformade, berättar Cezary Rogalewski.

Två tredjedelar av Alucars produkter går på export och Polen är ett av de exportländer som för tillfället utvecklas snabbt. Familjeföretaget Hydrog har fungerat som återförsäljare av Alucars produkter sen år 2013. Förutom påbyggnationer säljer och monterar företaget också hydraulik- och pneumatikprodukter samt lyftkranar. Alucars produkter passar alltså bra in i produktpaletten.

På bara några få år har Alucar lyckats befästa sin ställning på den polska marknaden. Allt fler kunder känner till Alucar och intresset för produkterna ökar.

– Hitills har vi varje år lyckats öka försäljningen av Alucars produkter och marknadsandelen i Polen, säger Hydrogs vd Cezary Rogalewski. Han är familjeföretagare i andra generationen i det företag som hans pappa grundat.

Början var trots allt inte lätt i Polen. Enligt Rogalewski är priset på Alucars påbyggnationer något högre än vad man är van vid i Polen, så det tog sin tid att övertyga kunderna om att investeringen lönar sig.

– I Polen används mycket påbyggnationer av stål, som har ett lägre pris, berättar Rogalewski.

De första åren gick Rogalewskis jobb inte bara ut på att marknadsföra Alucars produkter, utan han ägnade också mycket tid åt att berätta om fördelarna med påbyggnationer av aluminium.

– Nu då vi har nöjda kunder har vårt jobb blivit enklare, eftersom de hjälper till att sprida vårt budskap.

Enligt Rogalweski uppskattar kunderna kvalitet allt mer, vilket också ökar intresset för Alucar. Kunderna gillar framförallt att Alucars produkter är hållbara och estetiskt utformade.

I Polen har timmertransportbranschen utvecklats fort, liksom också resten av skogsindustrin. Medellängden på timret ökar stadigt och Alucars produktutbud passar bra för de nya behoven. Ökade krav på avkastning och effektivitet lockar också kunderna att söka tekniskt avancerade lösningar. Enligt Alucars vd Anssi Alasaari är Polen en särskilt intressant marknad.

– I Polen avverkas de flesta träden ännu för hand, men den maskinella avverkningen ökar hela tiden. Samtidigt blir också timmertransporterna mer professionella, säger Alasaari.

Samarbetet mellan Alucar och Hydrog har hela tiden varit tätt och enligt Rogalewski har det fungerat mycket bra.

– Tillsammans utvecklar vi lämpliga lösningar åt kunderna, beskriver han samarbetet.

Han uppskattar framförallt att Alucar är så öppet för kundernas förslag och önskemål. En orsak till Alucars framgång i Polen är den högklassiga servicen som samarbetet möjliggör.

Hydrog

• Ett familjeföretag grundat 1190
• Säljer och monterar hydraulikprodukter, lyftkranar och råbyggnationer
• Alucars återförsäljare sen 2013
• Huvudkontor i Bialystok i nordöstra Polen

Skogarna i Polen
• Skogarnas andel av den totala landarealen är 30%
• En stor del av skogarna ligger i landets utkanter
• Ca 80% av skogarna är i offentlig ägo
• Den vanligaste avverkningsmetoden är manuell motorsågning
• Den maskinella avverkningen ökar snabbt

Källa: Metla