Alucar kasvaa Puolassa

– Alucar saa kiitosta asiakkailta erityisesti kestävyydestä, pitkäikäisyydestä sekä esteettisestä muotoilusta, kertoo Cezary Rogalewski.

Alucarin tuotteista noin kaksi kolmasosaa suuntautuu vientiin ja Puola on yksi kehittyvistä vientimaista. Perheyritys Hydrog on toiminut maassa Alucarin tuotteiden jälleenmyyjänä vuodesta 2013 lähtien. Päällerakenteiden lisäksi yritys myy ja asentaa hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteita sekä nostureita, joten Alucarin tuotteet sopivat erinomaisesti yrityksen tuotepalettiin.

Vain muutamassa vuodessa Alucar on pystynyt vakiinnuttamaan paikkansa Puolan markkinoilla. Yhä useammat asiakkaat tunnistavat Alucarin, ja kiinnostus tuotteita kohtaan on kasvussa.

– Tähän mennessä joka vuosi olemme pystyneet kasvattamaan Alucar-tuotteiden markkinaosuutta Puolassa, kertoo Hydrogin toimitusjohtaja Cezary Rogalewski. Hän toimii toisen polven perheyrittäjänä isänsä perustamassa yrityksessä.

Alku Puolassa ei ollut kuitenkaan helppo. Rogalewskin mukaan Alucarin päällirakenteiden hinnat ovat jonkin verran korkeampia kuin mihin Puolassa on perinteisesti totuttu, joten asiakkaiden vakuuttaminen investoinnin kannattavuudesta vaati aikaa.

– Puolassa käytetään paljon teräksestä valmistettuja päällerakenteita, joiden hinnat ovat Alucarin hintoja alhaisemmat, kertoo Rogalewski.

Alkuvuosina Rogalewskin työ painottuikin Alucar-tuotteiden markkinoinnin lisäksi alumiinisten päällerakenteiden ominaisuuksista kertomiseen.

– Nyt kun meillä on tyytyväisiä asiakkaita, jotka kertovat eteenpäin tuotteidemme erinomaisuudesta, myös meidän työmme on helpottunut.

Rogalewskin mukaan nykyisin asiakkaat arvostavat laatua yhä enemmän, mikä kasvattaa kiinnostusta Alucaria kohtaan. Alucar saa kiitosta asiakkailta erityisesti kestävyydestä, pitkäikäisyydestä sekä esteettisestä muotoilusta.

Puolassa puunkuljetusala, kuten koko metsäteollisuus, on viime vuosina kehittynyt nopeasti. Kuljetettavan puutavaran keskipituus kasvaa jatkuvasti ja Alucarin tuotevalikoimalla pystytään hyvin vastaamaan päällerakenteilta vaadittaviin uusiin vaatimuksiin. Myös kiristyneet tuotto- ja tehokkuusvaatimukset houkuttelevat asiakkaita hakemaan uusia ja teknisesti edistyksellisiä ratkaisuja. Alucarin toimitusjothaja Anssi Alasaari näkeekin Puolen markkinat erityisen mielenkiintoisina.

­– Puolassa valtaosa hakkuista tehdään vielä käsin, mutta koneellinen puunkorjaus lisääntyy koko ajan. Samalla myös kuljetuspuoli kehittyy ammattimaisemmaksi, sanoo Alasaari.

Yhteistyö Alucarin ja Hydrogin välillä on ollut koko ajan tiivistä ja se on Rogalewskin mukaan toiminut erittäin hyvin.

– Kehitämme yhdessä sopivia ratkaisuja asiakkaille, hän kuvailee yhteistyön luonnetta.

Erityisesti Rogalewski arvostaa Alucarin avoimuutta asiakkaiden toiveille ja ehdotuksille. Eräs syy Alucarin menestymiselle Puolassa onkin juuri korkeatasoinen palvelu, jonka hyvä yhteistyö mahdollistaa.

 

Hydrog

  • Vuonna 1990 perustettu pereyritys
  • Myy ja asentaa hydrauliikkatuotteita, nostureita ja päällerakenteita
  • Alucarin jälleenmyyjä vuodesta 2013
  • Pääkonttori Bialystokissa, Puolan koillisosassa

Puolan metsät

  • Metsien osuus maapinta-alasta noin 30%
  • Suuri osa metsistä sijoittuu maan reuna-alueille
  • Noin 80% metsistä julkisessa omistuksessa
  • Vallitseva puunkorjuumenetelmä manuaalinen moottorisahahakkuu
  • Koneellisen korjuun osuus kasvaa nopeasti

Lähde: Metla