Kundundersökningen bevisar det – Alucar står för kvalitet

”Pålitlighet, finish, god service, garanti och proffsigt planerade helheter – allt det här är Alucar.” – kund

Alucars senaste kundundersökning gjordes på mässan Kuljetus 2017 i Jyväskylä. Sammanlagt 215 chaufförer och företagare i timmerbranschen svarade på enkäten, vilket är mer än någonsin tidigare.
– Svarsprocenten har vuxit jämfört med tidigare undersökningar, vilket är mycket glädjande med tanke på svarens tillförlitlighet, säger exportassistent Mikaela Holm som har sammanställt resultaten.

97% av kunderna var nöjda med sina produkter

”Bankarna rostar inte och är lätta att hålla rena” – kund

Deltagarna tillfrågades varför de har valt just Alucars produkter. Svaren var mycket samstämmiga och det område kunderna är mest nöjda med är att produkterna är gjorda för modern timmertransport. Det näst viktigaste var att påbyggnationerna är lätta, medan kvaliteten kom på tredje plats. Andra viktiga orsaker för att välja Alucar var bra förhållande mellan pris och kvalitet samt pålitliga leveranser.

”Det är lätt att jobba med försäljarna och utveckla nya idéer tillsammans med dem.” – kund

– Att 97 procent av de svararnde är nöjda med sina produkter kan vi inte tolka på annat sätt än att vi har lyckats i vårt jobb. Vi kan inte vara annat än glada över resultaten, säger Holm.

86% anser att Alucars personal är proffsig

”Lättheten, produkterna hålls snygga länge, hållbarheten.” – kund

Förutom kvalitativa produkter gillar kunderna också Alucars kundservice – största delen av kommentarerna gav positiv feedback på den punkten. I svaren nämndes ofta kundservicen och den kunniga personalen.
– Det var roligt att märka att våra värderingar – innovation, kvalitet och pålitlighet – syntes i resultaten och att vi på den punkten lyckats uppnå våra mål. Samma saker verkar vara viktiga för kunderna som för oss, säger Holm.

87 % tycker att Alucars produkter håller hög kvalitet

”Att 97 procent av de svararnde är nöjda med sina produkter kan vi inte tolka på annat sätt än att vi har lyckats i vårt jobb. Vi kan inte vara annat än glada över resultaten,”
Exportassistent
Mikaela Holm

Förutom alla komplimanger innehöll svaren också förbättringsförslag för olika produkter, och Alucar kommer nu att ta itu med dem. Enligt Holm är kundundersökningen en väldigt viktig del av Alucars utvecklingsarbete.
– Vi gör ebkätundersökningen varje år i samband med någon mässa, eftersom vi på det sättet får rak feedback. Kunderna skulle kanske inte våga säga samma sak ansikte mot ansikte.