Lägre vikt – större last

”Redan om man kör över 60 kilometer per last, så ger en lättare påbyggnation en fördel på över hundra euro i månaden”

Bränslekostnader, löner och lönebikostnader, serviceavgifter och bilskatt – en företagare i timmerbilsbranschen har många utgifter, som är relativt lätta att räkna ut och plussa ihop. Att räkna ut de totala intäkterna är däremot betydligt svårare. Därför är det många företagare som gissar sig fram till slutsumman, trots att det är precis lika viktigt att känna till intäkterna som utgifterna.
– De som varit med i timmerbranschen länge vet att Alucars lätta påbyggnationer förbättrar produktiviteten, men det finns en allmänt utbredd missuppfattning om att det handlar om ganska små summor. Det här stämmer ändå inte – speciellt för dem som kör långa sträckor ger en lättare påbyggnation betydande ekonomiska inbesparingar, säger Alucars exportchef Joakim Eriksson.

Så här stiger intäkterna under 6 år med ett lättare fordon:

Ju fler kilometer bilen kör, desto större är nyttan med en lättare bil

För de flesta företagare kommer det som en överraskning att viktens inverkan på utgifterna kan ha lika stor betydelse som bränslets inverkan. Bränslet är ju en av de största utgifterna för ett timmertransportföretag.
– När jag träffar kunder börjar jag alltid med att fråga hur många kilometer bilen kör per år. På det sättet får jag reda på ifall det är viktigare för kunden att maximera lasten eller mängden uppdrag. Redan om man kör över 60 kilometer per last, så ger en lättare påbyggnation en fördel på över hundra euro i månaden, säger Eriksson.

Fördelen med en lättare bil kan öka vinsten betydligt:

Du kan själv räkna ut nyttan om din timmerbil är lättare

Eftersom alla Alucars påbyggnationer är unika är det omöjligt att ge ett heltäckande exempel på fördelarna med en lätt konstruktion. Just därför tycker Eriksson att det är så viktigt att företagarna själva kan räkna ut fördelarna för just sin bil.
– På Alucar har vi utvecklat en räkneformel som hjälper företagarna att förstå betydelsen av en lätt påbyggnation och hur den påverkar produktiviteten. När man vet det är det lätt att välja en påbyggnation som passar de egna behoven bäst.

Fördelen med en lättare påbyggnation kan bestämmas enligt hur stort värdet är på varje körd kilometer. När man ska räkna ut den verkliga nyttan med en lätt påbyggnation behöver man veta följande: den årliga körmängden, antalet laster per år, samt medelsträckan som körs per last. Med Alucars räknare kan du kolla hur stora dina inbesparingar skulle bli med en lättare bil:

Kalkylator

Använd Alucar's online-kalkylator för att beräkna hur mycket en lättare timmerbil kommer att producera till dig

Hur mycket mera en lättare timmerbil producerar

{{ totalCustomerValue }} €
KG
År

Fyll i de årliga figurer

km
stycke
Körning med full last {{ avgDistanceOnFullLoad }} km
%
EUR / TON
Årlig inkomst {{ annualCustomerValuePerKg }} € / KG