Jyrki Hirviniemi, produktionschef vid Alucar och Patrick Lindh, inköpschef

Vi har glädjen att meddela att Jyrki Hirviniemi (bild vänster) har börjat som Alucars produktionschef den 10.12.2018. Jyrkis ansvarsområde är produktionsplanering, produktionsledning och utveckling av tillverkningsmetoder.

 

Patrick Lindh (bilden till höger) fortsätter att fokusera på inköp som en ny inköpschef. Patrick ansvarar för att utveckla underleverantörskedjan. Underleverantörernas betydelse för Alucar Oy:s verksamhet är stor.

Alucar Oy:s volumer i produktion och av personal har ökat år för år, och Patricks och Jyrkis samarbete kommer att säkerställa att vår verksamhet fortsätter att växa.

 

Jyrki nås via telefon 040 557 8844 och e-post till jyrki.hirviniemi@alucar.com

Patrick nås via telefon 040 731 2345 och e-post patrick.lindh@alucar.com