Bennesveds Åkeri

Kundstory- Bennesveds Åkeri

Thorbjörn Bennesved har köpt sina tre senaste timmerbilar färdigpreppade och han har bara gott att säga om saken. Bilarna levereras snabbare reklamationerna minskar och alla parter vinner.

Thorbjörn Bennesved

BENNESVEDS ÅKERI är ett företag med elva timmerbilar som verkar i södra Sverige. År 2017 köpte företaget sin första så kallade färdigpreppade timmerbil. I praktiken betyder det att Volvo hade förberett alla hål som behövdes för bilens påbyggnation redan på bilfabriken. Idén till det här tillvägagångssättet hade Thorbjörn Bennesved fått i diskussioner med Alucars försäljare.

– Jag blev överraskad över hur bra resultatet blev redan den första gången. Lackeringen och precisionen blir bättre, och spänningarna mindre, säger Bennesved.

Eftersom resultatet blev så bra första gången har Bennesved beställt också de två följande bilarna färdigpreppade. Den andra gången gick man ännu längre; förutom färdigt förberedda hål fick bilen också färdigdragna kablage.

”Det här är vinn-vinn för både bilfabriken, Alucar och kunden

– Jag är övertygad om att man kan ta det här ännu längre. I framtiden tror jag man kan göra förarbete också inne i hytten redan på bilfabriken.

Enligt Bennesved vinner alla parter på att bilarna prepareras för påbyggnationen redan på bilfabriken. Kunden får sin bil snabbare och dessutom blir detaljerna av högre kvalitet. Både Alucar och bilfabriken vinner på att det blir mindre reklamationer och diskussioner i efterhand.

Om Alucar har Bennesved bara gott att säga. De fem senaste åren har Bennesveds Åkeri köpt alla sina påbyggnationer från Alucar, eftersom Thorbjörn Bennesved gillar Alucars sätt att jobba.

Jag vill ge högsta beröm till Alucar

– Jag vill ge högsta beröm till Alucar. De är lyhörda för kundernas önskemål, intresserade av att utveckla nya lösningar och dessutom kan man lita på deras ord. Deras produkter är kanske inte billigast den första dagen, men under hela sin livstid är Alucars lösningar förmånligast eftersom de håller så hög kvalitet