När timmerbilen prepareras blir den av toppkvalitet

Alucar preparerar chassin i samarbete med bilfabrikerna. Behoven för påbyggnationen beaktas redan på fabriken; hålbilder förbereds färdigt före ytbehandlingen, rätt baköverhäng mäts, ramsneddning som kranen kräver görs färdigt.

Metoden används redan på Volvos och Scanias fabriker Sverige och ska nu introduceras också på andra marknader.

EN BIL som prepareras på fabriken blir en högklassig timmerbil – det menar produktutvecklingsingenjör Anders Lundberg och exportförsäljare Thomas Partanen. När både slutkundens och Alucars behov beaktas redan på bilfabriken är det lätt att skräddarsy bilen. Det betyder också att Alucar inte behöver göra en enda kompromiss när påbyggnationen görs.

Anders Lundberg

– På det här sättet får kunden sin timmerbil snabbare. Den största fördelen är ändå at kvaliteten på påbyggnationen blir så hög säger Lundberg.

NÄR KUNDEN redan i beställningsskedet berättar vilka funktioner hen vill ha i sin timmerbil, kan hålen för att fästa bultarna göras på förhand. Ytbehandlingen sker först efter att hålförberedelserna gjorts, vilket betyder att hålen får ett skyddande skikt av målfärg. Det här är betydligt svårare att göra om hålen borras i efterhand.

CHASSITS BAKÖVERHÄNG görs i rättlängd redan på fabriken och där gör man även kablage för arbetsbelysningen i rätt längd. När allt blir rätt från början sparar man resurser och resultatet blir starkare.

Thomas Partanen

– Om baköverhänget är för kort, måste chassits rambalkar förlängas i efterhand. Det betyder att den svetsade delen alltid är svagare än resten av balken. Detsamma gälleR om kablarna förlängs; fogen blir svagare ä resten av kabeln, säger Thomas Partanen.

Hål för följande komponenter kan förberedas:

– Hydrauloljetank
– Verktygslåda
– Sandare
– Fast och löstagbar kranställning
– Fästen för stänkskydd
– Korsförstyvning för chassi
– Dragbalkens delar
– Sidounderkörningsskydd
– Krokar för iskätting

GENAST NÄR köpbeslutet är fattat inleds en tät kontakt mellan alla parter; bilförsäljaren, fabriken, Alucar och kunden. Kunden berättar om sina önskemål varefter Alucar och bilförsäljaren diskuterar detaljerna i påbyggnationen. Efter det får bilfabriken en lista på vilka preparationer som önskas.

– När vi kan påverka bilen redan i beställningsskedet kommer det inga överraskningar senare och vi behöver inte göra kompromisser som påverkar kvaliteten, säger Partanen.

Alucars fabrikssamarbete började redan för över tio år sen tillsammans med Volvo. Efter det har samarbetet blivit tätare och det finns nu en modell som heter Volvo Pro Wood och som följer konceptet med preparering. Nuförtiden har Alucar också ett samarbete med Scanias fabrik i Sverige.


-Nu håller vi på och kör igång liknande samarbeten med alla andra bilfabriker. Kunden och bilförsäljaren får gärna ta kontakt med osS redan i planeringsskedet, så att bilen får rätt sorts preparation, säger Lundberg och Partanen.