F.T.M monterar Alucars påbyggnationer i Storbritannien

Forestry Transport Maintenance betjänar timmertransportföretag i Wales och England. Tack vare ett nära samarbete med Alucar är slutkunderna nöjda och framtidstron stark.

OM DU RÖR dig på vägarna i Storbritannien har du kanske lagt märke till timmertransportbilarna som kommer emot. Allt oftare står det Alucar på bilarnas bankar, och en orsak till det är Forestry Transport Maintenance (F.T.M), som är Alucars återförsäljare i England och Wales. Tack vare sin långa erfarenhet har företaget stor kännedom om branschen.

– Jag har varit i branschen i 30 år, och också byggt många timmerbilar själv, berättar Peter Williams, som är företagets ägare och grundare. F.T.M har monterat Alucars påbyggnationer redan i flera årtionden, och 2019 ingick de två företagen ett ännu tätare samarbete.


– Alucar har ett bra rykte i Storbritannien. Britterna har märkt att Alucars produkter och hjälpramar är de bästa på marknaden och att de dessutom
har snygg finish. Det finns helt klart ett behov av den här typen av högklassiga produkter på marknaden.

F.T.M ÄR ett familjeföretag med 16 anställda som har ett brett utbud av
tjänster. Förutom att sälja, reparera och bygga timmerbilar så bygger företaget också lyftkranar, släpvagnar och andra produkter. Kunderna är allt från små enmansföretag till transportbolag med en flotta på 25 bilar.

F.T.M är ett familjeföretag med 16 anställda. Tre generationer jobbar i företaget.

De senaste åren har F.T.M:s planering av timmerbilar nått en helt ny nivå. Företaget har direktkontakt med Alucars planeringsavdelning, och samarbetet är mycket tätt.


Nuförtiden kan vi skräddarsy bilarna helt efter kundernas behov. Vi sköter alltså planeringen, köper hjälpramspaketen och komponenterna av Alucar, och bygger sedan bilarna själva,

Peter Williams

F.T.M:S TEAM ingår också Will och Amanda Williams, som hjälper företaget att nå ut bland annat via sociala medier. I Amandas dagliga uppgifter ingår att se till att tidtabellerna håller, medan Will är engagerad i kundprojekten.

Peter är övertygad om att kunderna återvänder gång efter gång på grund av god service och för att produkterna håller hög kvalitet. Tack vare den långa erfarenheten är det lätt att undvika fallgroparna i branschen.


– Vi behöver nästan inte alls marknadsföra våra tjänster, utan det sköts av djungeltrumman. Att vi kan leverera med hög kvalitet gör att kunderna återvänder.

ALUCARS EXPORTFÖRSÄLJARE Virpi Hattula är glad över det goda samarbetet med F.T.M.
– Tack vare vårt täta samarbete kommer vi närmare slutkunderna i södra England. Både företagen har samma inställning – att man ska lyssna på kunderna och planera bilar som verkligen passar deras behov. Det finns många lösningar som används på den finländska marknaden som vi i framtiden kan erbjuda F.T.M och slutkunderna i Storbritannien, säger Hattula.

F.T.M HAR en stark framtidstro. Marknaden är för tillfället osäker både på grund av Brexit och på grund av corona-viruset, men Peter tror att man klarar utmaningarna.


– Det inger framtidstro att det finns nya generationer i familjen som är intresserade av företaget. Både min fru, min dotter och till och med två av barnbarnen jobbar på företaget, säger Peter och fortsätter:
– Trots de osäkra tiderna tror vi på framtiden och på vårt samarbete med Alucar. Vi får redan förfrågningar om nya timmerbilar för nästa år och ser fram emot att träffa Virpi på APF-mässan i september 2021.