En rekordlätt bil föddes genom tätt samarbete

I samband med lanseringen av Scanias nya 13-litersmotor väcktes tanken om att bygga en så lätt timmerbil som möjligt. Resultatet blev en bil med låg vikt, låg bränsleförbrukning och goda köregenskaper.

JU MINDRE en lastbil väger, desto mer nyttolast kan den ta och desto mer pengar går det att tjäna. Det här var utgångspunkten då Jimmie Furunäs, Vehicle Manager på Scania Demo Centre, fick idén att bygga en lätt och konkurrenskraftig bil med goda köregenskaper.
– I ett tidigt skede av projektet var jag i kontakt med Alucar, då jag från tidigare projekt vet att de inte bara levererar fina timmerreden, utan också är bra på att komma med innovativa lösningar. Tillsammans började vi sedan fundera över vad vi kunde förändra för att få ner vikten i bilen.

Scania Demo Centres lättviktsbil

– Totalvikt 14200 kg inklusive kran
– 13 liters motor på 540hk/2700Nm
– Ingen sovhytt
– HiVision-kran från Hiab
– Påbyggnation i aluminium från Alucar

LÄTTVIKTSBILEN premiärvisades på branschmässan Mittia i Ljusdal i Sverige år 2018 och har sedan dess väckt stort intresse på mässor och som demobil. En av de centrala skillnaderna jämfört med en traditionell Scania timmerbil är att bilen har en 13 liters motor som väger mindre än den V8-motor som traditionellt sett används. En annan skillnad är att bilen saknar sovhytt, vilket gör hytten kortare och ger lättare egenvikt. Dessutom möjliggör den kortare hytten att man utan att påverka lastlängden kan korta ned axelavståndet på bilen. Det skapar bättre körbarhet när det är trångt om utrymme i skogen.

Scania fick ner chassivikten i bilen bland annat genom att förse den med en 13 liters motor och en mindre hytt. Dessutom saknar bilen kranhytt då kranen manövreras inifrån den vanliga hytten.


– Sovhytten är inte nödvändig, eftersom timmerchauff örer sällan övernattar i bilen. En 13 liters motor av denna kaliber är också fullt tillräckligt för GTW upp till 64t, förklarar Jimmie Furunäs.

EN ANNAN SAK som gör bilen lätt är att den är utrustad med en innovativ HiVision-kran från Hiab. Det betyder att kranen manövreras med VR-glasögon inifrån hytten och att ingen separat kranhytt behövs. Tack vare det sparar man ytterligare ca 400 kg i totalvikt och dessutom får man en behaglig och säker arbetsmiljö. Ytterligare en faktor som reducerar vikten är cyklontankslösning, som innebär en volym på endast 80 liter.

BÅDE SCANIA och Alucar blev överraskade av hur mycket det faktiskt var möjligt att minska vikten.


“Vi har redan länge jobbat hårt för att få ner vikten i våra påbyggnationer. Därför var det givande att få vara med om att planera hela bilen från början”

Thomas Partanen

– Tjänstevikten på bilen landade på 14 200kg, vilket innebar en viktbesparing på cirka 1500 kg jämfört med vår tidigare timmerbil på Demo Centre, som var byggd på ett mer traditionellt vis. Det betyder rätt mycket extra inkomster om man slår ut det på ett år eftersom nyttolasten kan ökas i motsvarande grad, säger Jimmie Furunäs.

PÅBYGGNATION i bilen är av aluminium och bilen är byggd i Maxmo av Alucar. Thomas Partanen, som ledde projektet på Alucar, säger att det var väldigt intressant och lärorikt att utveckla lättviktsbilen.

Också för Jimmie Furunäs var projektet givande:
– Alucar visade ett stort engagemang och vi hade en tät dialog under hela processen. Deras arbete håller alltid hög kvalitet, både i det här projektet samt i de tidigare projekt vi gjort tillsammans.