Vi kan stolt meddela att som första påbyggare tagit fram ett Påbyggargodkännande tillsammans med MAN i Tyskland

Export Sales Manager Virpi Hattula och Produktchef Leif Finne

Under 2020 tog Alucar ett steg framåt i sitt samarbete med lastbilstillverkaren MAN i Tyskland och har tillsammans med dem tagit fram ett påbyggargodkännande. Alucar har redan länge tätt samarbete med andra lastbilstillverkare i branschen och är vana med att vara med i olika utvecklingssamarbeten.

Unikt för denna typ av godkännande är att Alucar är den första påbyggaren i branschen som har fått den för aluminium hjälpram och bakmonterad kran. Genom att uppnå olika typer av kriterier i form av hållfastighetsberäkningar samt layout på hjälpramen kunde Alucar uppfylla MANs krav för att ta emot detta påbyggargodkännande.

Leif Finne, produktchef på Alucar beskriver processen som lärorik och den har ökat förståelsen för viktiga aspekter att ta i beaktande i planeringen av påbyggnationen för ett MAN chassie. Finne anser att relationen med MAN har blivit starkare och han ser fram emot att utveckla samarbetet.

Vi vill tillverka våra produkter på rätt sätt i samråd med lastbilstillverkarna. Att arbeta tätt med en lastbilstillverkare ökar också kvaliteten på slutkundens produkt.

Leif Finne

Virpi Hattula som är ansvarig exportförsäljare ser möjligheter med att bättre nå ut till timmerbilsbranshcen i Europa genom dessa typer av påbyggargodkännanden. Påbyggargodkännanden förbättrar möjligheter med internationellt samarbete.

Detta är ett viktigt steg framåt för att visa att Alucar är en innovativ och kundfokuserad aktör i branschen. Vår återförsäljare Exte Vertriebs i Tyskland som också har ett nära samarbete med MAN, har varit en viktigt pelare i detta projekt.

Virpi Hattula

Tack till alla som gjort detta möjligt!