Axeltrycksfördelare

Alucars axeltrycksfördelare gör det lättare att hantera och svänga lastbilen i trånga utrymmen och manövera den i besvärliga situationer. Axeltrycksfördelaren fungerar med två luftbälgar och monteras inuti lastbilschassit. Vår modell fungerar också på luftfjädrade chassin. Varumärkesspecifika installationssatser gör installationen snabb. Axeltrycksfördelaren fås även med enkel bälg.

Axeltrycksfördelare

Axeltrycksfördelaren är utformad för att förbättra startprestandan under dåliga förhållanden och för att förkorta svängradie. Vid snäva svängar minskar axeltrycksfördelaren däckslitaget och sparar därför kostnader. Axeltrycksfördelaren trycker den första axeln och lyfter på den andra axeln. Den är endast avsedd att användas vid tom körning och högst 30 km / h under korta perioder.

Volvo lastbilar måste vara utrustade med UABS- eller BSYS-CON- bromssystem och 4-kanals ABS-system.

Egenskaper

Design

Laser bearbetade delar för optimal passform.

Teknologi

Axeltrycksfördelaren är helt pneumatisk och vi använder Wabcos pneumatiska delar och stora pneumatiska rör. När man använder två luftbälgar samtidigt får man ett snabbt och kraftfullt lyft. Främre drivaxeln trycks ned, den bakre lyftes upp.

Monteras med bultade fogar och installationssvetsar hålls till ett minimum, vilket minskar risken för läckage i luftslangarna.

Funktionalitet

Axeltrycksfördelaren är praktisk och är inte i vägen för påbyggnationen

Minskar däckslitaget på drivaxlarna och fordonets bytesvärde höjs genom intakt tilläggsutrustning

Entydiga och klara installations- och användarhandböcker.

Alucar axeltrycksfördelare i användning

Vill du veta mera?

Ta kontakt: