Kes-Trans har redan 15 timmerbilar med påbyggnationer från Alucar

Kes-Trans Oy från Kuortane uppskattar det smidiga och pålitliga samarbetet med Alucar. Företaget ger Alucars lätta timmerbilar och leveranssäkerhet fulla poäng.

Kes-Trans Oy är ett transportföretag från Kuortane, vars verksamhetsområde sträcker sig över hela Finland. I företagets bilpark finns totalt 60 bilar, varav 18 är timmerbilar.

Företagets verkställande direktör, och självutnämnda alltiallo, Rauno Keski-Heikkilä berättar att Kes-Trans Oy:s samarbete med Alucar började år 2015. Majoriteten av företagets 18 timmerbilar är utrustade med påbyggnationer från Alucar.

– Vårt företag vill satsa på en välfungerande helhetsservice, och för det spelar vår bilparks kvalitet en viktig roll. Redan efter första vår beställning märkte vi att förhållandet mellan pris och kvalitet var på sin plats hos Alucar, och vi har inte sett någon orsak till att byta leverantör. Att fabriken finns nära oss är också en bra sak, säger Keski-Heikkilä.

Hållbara lätta påbyggnationer

Keski-Heikkilä gillar framför allt att Alucars produkter är lätta, hållbara, välgjorda och eleganta. Även servicens kvalitet och pålitlighet får beröm av honom.

– Kundens önskemål tas alltid i beaktande hos Alucar, och när man gör en beställning kan man vara säker på att man får det man beställt. Produkterna är exakt det som man kommit överens om. Dessutom håller de sitt ord gällande överenskomna leveransdagar. Alucar erbjuder alltså både funktionssäkerhet och leveranssäkerhet, konstaterar han.

Virket rullar och servicen fungerar

Enligt Keski-Heikkilä är ingen dag sig lik inom virkestransporten.

– Man vet aldrig på förhand vad dagen för med sig. Arbetet är mångsidigt och alltid intressant. Varierande förhållanden kräver god yrkesskicklighet av chaufförerna, beskriver Keski-Heikkilä.

Keski-Heikkilä berättar att det goda samarbetet med Alucar skett med en och samma kontaktperson genom åren. Han är säker på att samarbetet även fortsätter i framtiden.

– Jag tror att samarbetet fortsätter enligt samma modell som tidigare. Vi har alltid hittills handlat med samma person och det har varit lätt och okonstlat. Han är en man av sitt ord som man kan lita på, konstaterar Keski-Heikkilä.

Mera nyheter