Eftergranskningen av påbyggnationer förbättrar kundupplevelsen ytterligare

Hos Alucar skedde stora förändringar i början av år 2021. Ungefär samtidigt som Markus Påhls började jobba i sin nya roll som garantihanterare började Alucar erbjuda eftergranskningar till påbyggnationer installerade i Maxmo. Målet med eftergranskningarna är att förlänga bilarnas livslängd och betjäna kunderna väl även efter leverans.

Alucar strävar efter att vara en föregångare i förstklassiga kundupplevelser även efter att produkterna levererats. Den nya eftergranskningstjänsten av påbyggnationer började erbjudas i början av år 2021.

– Vi erbjuder eftergranskning till alla påbyggnationer som installeras i Maxmo. Eftergranskningen görs inom ca. tre månader efter att bilen tagits i bruk, berättar Alucars garantihanterare Markus Påhls.

I eftergranskningen går man noggrannt igenom påbyggnationens skick och försäkrar sig om att allt fungerar som det ska och att utrustningen är säker. Målet är även att förlänga bilens livslängd.

Garantihanteraren gör kundbetjäningen effektivare

Påhls har arbetat på Alucar redan i 7 år och tog sig an rollen som garantihanterare i början av år 2021. Garantihanteraren hjälper både kunder och leverantörer i alla garantiärenden. Vid behov erbjuder han också tekniskt stöd.

– Denna arbetsroll är ny på Alucar. Tack vare att vi nu har en garantihanterare kan vi betjäna kunderna snabbare. Om det till exempel kommer fram något fel i eftergranskningen, så kan garantihanteraren utreda orsaken. När eventuella fel upptäcks och åtgärdas kan man också undvika dem i framtiden, konstaterar Påhls.

Eftergranskningarna är nyttiga för både kunden och företaget

Kundnöjdhet är en hjärtefråga för Alucar, och med hjälp av eftergranskningarna kan kunderna betjänas allt mer omfattande.

– Tack vare reservdelsförsäljningen och vår eftergranskningstjänst kan vi betjäna våra kunder också efter att bilen tagits i bruk. Dessutom ringer vi våra kunder några månader efter eftergranskningen och frågar hur utrustningen har fungerat, berättar Påhls.

Förutom kundnöjdhet och goda kundrelationer hjälper eftergranskningarna också i handläggningen av garantiärenden.

– På Alucar skräddarsyr vi påbyggnationerna enligt kundens önskemål. Genom eftergranskningen försäkrar vi oss om att våra unika lösningar fungerar som de ska. I samband med eftergranskningen kan vi även göra eventuella korrigeringsarbeten. Detta underlättar handläggningen av garantiärenden, säger Påhls.

Eftergranskningarna spelar också en viktig roll i produktutvecklingen.

– Om vi hittar något att förbättra under granskningen kan det ge oss goda produktutvecklingsidéer. Samtidigt kan vi förebygga att liknande problem upprepas. På detta sätt kan vi erbjuda allt bättre betjäning i framtiden, gläder sig Påhls.

Mera nyheter