ASK – tuotteet ja asennustuki samassa paketissa

Alucarin komponentit ovat tunnettuja korkeasta laadustaan, mikä ei kuitenkaan aina automaattisesti tarkoita samaa laatutasoa valmiissa päällerakenteissa. Jos asentamista ei suoriteta oikein, voi lopputulos olla jotakin aivan muuta, kuin oli tarkoitus. Riski on erityisen suuri vientiin menevillä komponenteilla, sillä ne toimitetaan usein ilman asennusta.

ASK, joka on lyhenne sanoista Alucar Support Kit, on kehitetty juuri tällaisia tilanteita varten. Käytännössä konsepti tarkoittaa, että komponentit ja asennustuki myydään samassa paketissa ja asentaminen suoritetaan valvotusti, standardoitujen prosessien mukaan.

ASK syntyi ajatuksesta, että tuotteet eivät aina toimineet niin kuin piti. Ongelmat eivät johtuneet itse tuotteista, vaan  tehdystä asennuksesta.

ASK-kokonaisuuteen ei kuulu pelkästään tuotteita, vaan pakettiin sisältyy myös asennustuki. Asennus tehdään silloin korjaamoissa, joiden kanssa Alucar tekee yhteistyötä. Alucarin tehtäviin kuuluu asennustyön valvonta ja sen varmistaminen, että lopputuloksena asiakas saa käyttöönsä korkealaatuisen Alucar–auton.

– Olemme paikan päällä katsomassa, kun asennustyö aloitetaan. Tarkastamme, että kaikki asentamiseen tarvittavat osat ovat tulleet ja laitamme työn alkuun. Asentamisen ollessa loppusuoralla, käymme korjaamolla vielä uudelleen, Alucarilla kerrotaan.

Lisäksi tehdään asennuspiirustukset aina ennen työn aloittamista.

Mikä on ASK?
• Lyhenne sanoista Alucar Support Kit
• Koskee vientiin meneviä puutavara-auton alustoja
• Tarkoittaa komponenttien ja asennustuen myymistä samassa paketissa
• Alucar valvoo asentamista, jotta korkea laatu säilyy
• Konsepti on sisäänajettu Ruotsissa, seuraavana vuorossa muut vientimarkkinat

– Usein luullaan, että asentaminen onnistuu ilman piirustuksia. Mutta itse asiassa piirustukset säästävät aikaa ja rahaa, koska on huomattavasti edullisempaa korjata virheitä suunnittelupöydällä kuin korjaamolla rakennusvaiheessa, kerrotaan Alucarilla.

Ruotsissa kaikki Alucarin päällerakenteet myydään kuorma-autojen jälleenmyyjien välityksellä. ASKin avulla voidaan varmistaa toimitusten laatu ja samalla helpottaa jälleenmyyjien työtä. ASK-konsepti otettiin Ruotsissa käyttöön vuoden 2016 aikana. Konsepti on toiminut erittäin hyvin ja suunnitelmissa on nyt ulottaa se myös muille markkinoille.

Vaikka ASK hieno toimintatapa onkin,  on asennuksen tekeminen Alucarilla Maksamaalla aina paras vaihtoehto.

– Ensimmäinen ehdotus on aina, että auto ajetaan Ruotsista Maksamaalle asennettavaksi. Alucarin kokeneet asentajat tekevät huippulaadukasta työtä nopeasti ja tehokkaasti. Mutta lopulta asiakas tietenkin aina päättää, missä asennus tehdään Alucarilla muistutetaan.

Noin puolet kaikista Alucarin Ruotsiin toimittamista päällerakenteista asennetaan Alucarilla Suomessa. Loput asennetaan ruotsalaisilla korjaamoilla.